آبه

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(بِ)

اسم[ویرایش]

 1. مایعی غلیظ که با جنین از شکم مادر خارج می‌شود.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

 1. آبه
 1. در زبان کودکان خرد، آب
 2. در نوشابه و شورآبه و دوآبه، آب
 3. لیزابه و لعابی که با جنین توأم برآید از شکم مادر. سخد. شاهد. نخط.
 4. پدر
 5. ننگ و رسوائی، رسوائی و شرم
 6. گلو گرفته
 7. جمع بهو
 8. یاد آوردن چیز را
 9. طایفه و ایلی از ترک .

اسم خاص[ویرایش]

 1. آبه
 1. نام قریه‌ای نزدیک ساوه و نسبت بدان آبی است و آن را آوه نیز گویند و نسبت بدان آوی باشد.
 2. نام قریه‌ای به اصفهان.
 3. نام شهری در آفریقا.

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
abbe