آموزوکدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر گذرا[ویرایش]

  1. مطلب یا مهارتی را آموزش دادن:
    استادمان دیروز کاربرد مشتق را آموزوکد.

فعل[ویرایش]

آموزوکدن