آژیر

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

واژۀ "آژیر" در نوشته‌های کهن فارسی در معنی هشیار، محتاط، مراقب، به کار می‌رفته است. در شاهنامه نیز چنین آمده است:

زبان در سخن گفتن آژیر کن

کمان کن خرد را، سخن تیر کن

صفت[ویرایش]

  1. زیرک، محتاط.
  2. قوی، توانا.
  3. برحذر کننده، پرهیزگار.
  4. غلبه.

اسم[ویرایش]

  1. فریاد.
  2. اعلام خطر.
  3. آماده، مهیا.
  4. قوت.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

sirena

انگلیسی
warning