اشاریدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر گذرا[ویرایش]

 1. چیزی/کسی را بدون پرداختن به جزییات زیاد یا بشکل غیرمستقیم به کسی نمودن (نشان دادن):
  در این متن قاتل را اشاریده‌ام. [در این متن به اطلاعاتی از شخص قاتل اشاره کرده‌ام؛ مانند، در این متن علی را نوشته‌ام]
  در این متن به قاتل اشاریده‌ام. [در این متن اشاره‌ای به چیزی برای قاتل قرار داده‌ام؛ مانند، در این متن به علی نوشته‌ام]
  درواقع، همین موضوع را داشتم بهت می‌اشاریدم.
  آیا ترک شغلش را داشت بهمان می‌اشاریرد؟
  آیا ترک شغلم را بهش باشارم؟

فعل[ویرایش]

اشاریدن [اِشاریدَنْ]برگردان[ویرایش]