اشتقاق

از ویکی‌واژه

(اِ تِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

  1. شکافتن، نیمة چیز ی را گرفتن.
  2. بیرون آوردن کلمه‌ای از کلمة دیگر که در لفظ و معنی بین کلمه اصلی و کلمه دوم مناسبتی وجود داشته باشد.

جمع[ویرایش]

  1. اشتقاقات.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
pedigree