برانکار

از ویکی‌واژه

(بِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. برانکارد: تختی که بیماران و مجروحان را روی آن می‌خوابانند و حمل می‌کنند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین
  1. تجهیزات انتقال بیمار
  1. • برانکارد چرخدار بایستی بنحوی طراحی شده باشد که بیمار یا مصدوم را در وضعیت فولر ، طاقباز یا ترندلنبرگ منتقل نماید . ارتفاع برانکارد بایستی قابل تنظیم و دارای محل مناسب قرار گرفتن بیمار با سرم تزریقی باشد . جهت جلوگیری از سقوط بیمار از دو طرف دارای محافظ بوده و مانع سقوط سر یا پاها شود .
  1. • برانکارد REEVE که بتوان در مواردیکه برانکارد اصلی سنگین یا پهن می باشد . مثل موارد نقل و انتقال از پله ها ، استفاده نمود .

• برانکارد قابل تبدیل به صندلی (Chair Stretcher)

  1. برای انتقال بیماران بصورت نشسته

• برانکارد ارتوپدی (Scoop stretcher )

  1. برای بلند کردن بیمار در فضای بسته با حداقل میزان حرکت دادن آنها

• برانکارد سبدی ( Stokes )

  1. برای نقل و انتقال طولانی در سطح شیبدار یا محلهای دور از جاده .
  1. • صندلی ایمن جهت انتقال کودک====متن عنوان====

===رده:اسم‌های فرانسوی]]

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

barella

انگلیسی
stretcher