تقیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. فرایند ضربه زدن به چیزی برای اطلاع دادن از حضور خود؛ درب زدن:
    تقیدن درب اتاق کسی، پیش از ورود، نشانه ادب است.

فعل[ویرایش]

تقیدن

  • /تَقیدَنْ/
  1. چیزی، معمولا درب، را برای اطلاع دادن ضربه زدن؛ درب زدن:
    پیش از ورود به اتاقش، درب اتاقش را تقیدم.برگردان[ویرایش]