جیب

از ویکی‌واژه

(جَ یا جِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. گریبان، یخه.

جمع[ویرایش]

  1. جیوب.
  2. سینه، دل.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

  1. کیسه مانندی که به لباس می‌دوزند تا در آن پول یا کیف پول و امثال آن را قرار د

ریشه‌شناسی[ویرایش]

؛ ~ خود را پر کردن (کن.)

مال اندوختن (از راه نامشروع)

؛ ~ کسی را زدن پول کسی را دزدیدن. ؛ توی ~ خود گذاشتن (کسی را)

(کن.)

بسیار قوی تر یا زرنگ تر بودن (از کسی)

؛ ~ خالی، پز عالی (کن.)

  1. در حال تنگدستی ظاهری آراسته داشتن.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

tasca

انگلیسی
tangent