حدسیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر گذرا[ویرایش]

  1. پاسخ درست/مطلوب را بدون دانستن واقعیت، باشک، ارايه دادن:
    چطوری گزینه درست را در اولین تلاش حدسیدی؟
    دیروز در مسابقه تلفنی، صندوق گنج را بدرستی حدسیدم.
    در آزمون رانندگی، پاسخ پرسش آخر را بدرستی حدسیدم.

فعل[ویرایش]

حدسیدنبرگردان[ویرایش]