خرمن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(خَ مَ)

اسم[ویرایش]

  1. تودة هر چیز.
  2. محصول گندم یا جو یا برنج و دیگر غلات که روی هم انباشته باشند، تودة غله که هنوز آن را نکوفته و جدا نکرده باشند.
  3. هالة ماه.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
stack