رتبیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. فرایند چیدن یه مجموعه شی براساس یه معنی/اصل مشخص؛ رتبه‌بندی کردن، مرتب کردن:
    در پایتون، از تابع sorted برای رتبیدن عنصرهای یه شی استفاده می‌شود (استفایشد).

فعل[ویرایش]

رتبیدن

  • /رُتبیدَنْ/
  1. یه مجموعه شی را براساس یه ویژگی مشخص چیدن:
    با تابع sorted پایتون هر شی تکرارپذیری را می‌توان رتبید.

برگردان[ویرایش]