رضاهیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. فرایند پذیرفتن چیزی؛ رضایت دادن:
    رضاهیدن ازدواج فرزندان با عشقشان کار پسندیده‌ای است.

فعل[ویرایش]

رضاهیدن

  • /رِضاهیدَنْ/
  1. چیزی را پذیرفتن؛ رضایت دادن:
    پدرش ازدواجشان را رضاهید.برگردان[ویرایش]