طرحیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر گذرا[ویرایش]

  1. طرح چیزی را برای رفعیدن (رفع کردن) خواسته(ها) ارائه دادن.
  2. (مهندسی نرم‌افزار) طرح یه سیستم نرم‌افزاری را برای رفعیدن نیازهای عملکردی یا غیرعملکردی ارائه دادن:
    یه نرم‌افزار عالی برای مدیرت حساب طرحیدم.

فعل[ویرایش]

طرحیدنبرگردان[ویرایش]