علنیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. فرایند ممکن کردن اطلاع یافتن از چیزی؛ علنی کردن:
    در داکر برای علنیدن فضای‌کاری از راهنمال WORKDIR استفایشد.

فعل[ویرایش]

علنیدن

  • /عَلَنیدَنْ/
  1. اطلاع یافتن از چیزی را ممکن کردن؛ علنی کردن:
    در فایل Dockerfile پوشه‌کاری را با راهنمال WORKDIR /user/app علنیدم.
    بهتره برای پرهیز از تداخل بین پوشه‌های پروژه با پوشه‌های سیستم‌عامل، یه پوشه‌کاری برای فراهمشلان (کانتینر) بعلنیم.برگردان[ویرایش]