قسمیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر گذرا[ویرایش]

  1. چیزی را در چند بخش/گروه جداییدن (جدا کردنتقسیم کردن:
    پولش را با دوستش قسمید.
    به گروه‌های دو نفره قسمیده شدیم.

فعل[ویرایش]

قسمیدن


برگردان[ویرایش]