پرش به محتوا

مهرپرستی

از ویکی‌واژه

فارسی

[ویرایش]

ریشه شناسی

[ویرایش]
  • فارسی

آوایش

[ویرایش]
  • [مِهر/پَرَستی]

اسم مرکب

[ویرایش]

مهرپرستی

  1. پرستش مهر. پرستیدن مهر، که یکی از ایزدان مهم مذهب زرتشت است. رجوع به مهر شود.
    کیش‌مهر یا مهرپرستی هیچ وجه تشابهی با کیش‌زرتشت ندارد و با یک‌دیگر در تباین هستند؛ کیش‌مغان ملعبه‌ای بینابین این دو عقیده است. بانی کیش‌زرتشت شخصی به‌نام زرتشت است و بانی کیش‌مهر فریدون پادشاه باستانی ایران. کیش‌مغان آخرین مذهب ایرانیان‌باستان یا دقیق‌تر کیش دربار هخامنشی در زمان کورش بود که داریوش آنرا برانداخت و موقتا کیش‌زرتشت را دوباره احیا کرد.