نتایج جستجو

پرش به: ناوبری، جستجو
فارسی:

 • (اِ طِ) عربی#احاطة گرداگرد چیزی را گرفتن. فهمیدن و فراگرفتن به طور کامل و تمام. فرهنگ لغت معین انگلیسی surround siege environment envelopment cincture
  ۵۳۳ بایت (۶۴ واژه) - ‏۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۳
 • احاطه کرده
  ۴۳۰ بایت (۲ واژه) - ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۱۸
 • دامن to skirt (سوم شخص مفرد حال ساده skirts، صفت فاعلی skirting، گذشته ساده و اسم مفعولی skirted) احاطه کردن
  ۷۰۳ بایت (۲۰ واژه) - ‏۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۲۶
 • فضای احاطه کننده
  ۳۰ بایت (۳ واژه) - ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۰۲
 • (اِ طَ) عربی#احاطة احاطه. فرهنگ لغت معین
  ۷۳ بایت (۸ واژه) - ‏۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۳
 • احاطه
  ۶۷۳ بایت (یک واژه) - ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۲۱
 • احاطه شده ازیخ
  ۲۶ بایت (۳ واژه) - ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۲
 • (مُ) (اِ فراگیرنده، احاطه کننده. پاره خطی که دور سطحی را فرا می‌گیرد. آگاه و باخبر. فرهنگ لغت معین ایتالیایی ambiente perimetro انگلیسی sphere
  ۱ کیلوبایت (۷۹ واژه) - ‏۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۵
 • (طِ) عربی حیطة احاطه شده. حفظ کردن، در پناه خود درآوردن. فرهنگ لغت معین ایتالیایی sfera انگلیسی gamut compass
  ۱۸۷ بایت (۱۹ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۴
 • (مُ کَ نَّ) عربی (اِمف.) احاطه کرده شده. فرهنگ لغت معین
  ۹۷ بایت (۱۱ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۸
 • (مُ تَ نِ) (اِ احاطه کننده، فراگیرنده. پناه جوینده. فرهنگ لغت معین
  ۱۱۹ بایت (۱۲ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۷
 • یک از برچه‌های میوة انار را گویند که به وسیلة پردة نازک سفید رنگ سلولزی احاطه شده و از برچة مجاور مجزا شده‌است و حاوی دانه‌های انار است، یک تکه انار پوست
  ۳۴۴ بایت (۴۰ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۵۹
 • (اِ تِ) عربی زیر پر گرفتن. احاطه کردن. فرهنگ لغت معین
  ۹۷ بایت (۱۱ واژه) - ‏۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۸
 • یَّ) عربی صلبیة سفیدی چشم، پرده‌ای سفید و کدر در چشم که از الیاف محکم ساخته شده و قسمت اعظم کرة چشم را احاطه کرده‌ فرهنگ لغت معین انگلیسی sclera
  ۲۷۲ بایت (۳۲ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۵
 • (شُ) عربی فرا گرفتن، احاطه کردن. (اِم احاطه. فرهنگ لغت معین انگلیسی liability incurrence inclusion coverage intersubjective
  ۱۸۱ بایت (۱۷ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۵۹
 • (مُ) عربی (اِمف.) پوشیده شده، احاطه شده. سه شب آخر ماه قمری که در آن ماه از چشم ناظر زمینی دیده نمی‌شود. فرهنگ لغت معین
  ۲۱۱ بایت (۲۵ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۵
 • (مُ) عربی (اِمف.) احاطه شده. فرهنگ لغت معین انگلیسی planchette seagirt inscribed inscribe embed belay landlocked inscription girdler
  ۱۷۴ بایت (۱۸ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۵
 • اوکراین واقع شده است و تقریباً کل این ناحیه به وسیله دریای آزوف و دریای سیاه احاطه شده است. یک جمهوری خودمختار در اوکراین است که شامل بخش عمده شبه‌جزیره کریمه
  ۵۵۵ بایت (۶۲ واژه) - ‏۱۹ مارس ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۲۳
 • (اِ تِ) عربی فراگرفتن، دربرداشتن. (اِم فراگرفتگی، احاطه. اشتمالات. فرهنگ لغت معین
  ۱۵۲ بایت (۱۲ واژه) - ‏۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۶
 • (~. بَ تِ) سنگ - بست: محوطه‌ای که با دیوار سنگی احاطه کرده باشند؛ سنگچین. استوار، محکم. فرهنگ لغت معین
  ۱۸۰ بایت (۱۸ واژه) - ‏۹ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۲۹

نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)