پرازده

از ویکی‌واژه

(پَ دَ یا دِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. فرزدق:
  2. گلوله‌ای از خمیر که به جهت پختن نان آماده کرده باشند، چانه، چونه.
  3. تکة اضافی که از گلولة خمیر می‌گیرند هنگامی که گلوله از اندازه بزرگتر باشد.
  4. آرد خشکی که زیر گلولة خمیر پاشند.
  5. نان کوله رفته در تنور.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین