پیکریدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. فرایند عینیدن (تعیین کردن) چگونگی کارکرد یه سیستم.
  2. (رایانش) فرایند عینیدن (تعیین کردن) چگونگی عملکرد/کارکرد یه نرم‌افزار:
    پیکریدن پایگاه‌داده پیش از استفادن اش الزامی است.

فعل[ویرایش]

پیکریدن

  • /پِیْکَریدَنْ/

(رایانش) چگونگی عملکرد/کارکرد یه نرم‌افزار را عینیدن (تعیین کردن):

  1. پایگاه‌داده هه (ORM) را پیکریدم تا از سمپاد پستگرس‌کیوال استفاید (استفاده کند).برگردان[ویرایش]