کفه

از ویکی‌واژه

(کَ فَّ یا فُِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. کفة

اسم[ویرایش]

  1. صفحة ترازو که جنس یا وزنه را روی آن می‌گذارند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(کَ فَ یا فِ)

  1. دف، دایره.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسم[ویرایش]

  1. خوشه‌های گندم و جو که به هنگام خرمن کوفتن، آن‌ها کوفته نشده باشند و پس از پاک کردن غله آن‌ها را بار دیگر بکوبند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
pan