کلیه

از ویکی‌واژه

(کُ یِ یا یَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. کلیة

اسم[ویرایش]

  1. قلوه، هر یک از دو عضو لوبیایی شکل که عضو مترشح دستگاه ادراری را به وجود می‌آورند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(کُ لّ یِّ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. کلیت.

اسم[ویرایش]

  1. همه، جمعاً.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

عربی[ویرایش]

(مص ج

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

rene

انگلیسی
kidney