از ویکی‌واژه

چینی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  • (احوال‌پرسی تلفنی): سلام

اصوات[ویرایش]

ترجمه‌ها[ویرایش]

ترجمه‌های زیر نیاز به بررسی و جایگذرای به جدول‌های ترجمه مناسب فوق، برداشتن هر عددی دارد. لازم نیست اعداد با تعریفشان تطابق داشته باشند. See instructions at Help:How to check translations.