-وستن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

همرسته
ـیستن ساختنی که ...
ـاستن ساختن با ...
ـوستن ساختنِ ...

ریشه‌شناسی[ویرایش]

ـوسـ + ـتن

پسوند مصدرساز[ویرایش]

[ـوسْتَنْ] (اوستن)

  1. برای ساختن مصدر گذرا به پایان یه اسم (بنام بن مصدر) می‌چسبد، بمعنی ساختن چیزیکه اسم هه می‌اشارد:
    لیوانوستن
    چراغوستن

ساختن بن فعل[ویرایش]

  • برای ساختن بن مضارع، «ـوسْ» به پایان بن مصدر می‌چسبد؛ مانند، «لیوانوس»
  • برای ساختن بن ماضی، «ـوسْتْ» به پایان بن مصدر می‌چسبد؛ مانند، «لیوانوست»