RNA پلی مراز

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

RNA پلیمراز (به فارسی رنابسپاراز) یک نوع آنزیم پروتینی درون سلولی است که توسط ریبوزوم های آزاد درون سیوسل ساخته میشود. در یوکاریوت ها دارای ۳ نوع میباشد نوع ۱ : ساخت rRNA (رنای ریبوزومی) نوع ۲ : ساخت mRNA (رنای پیک ) نوع ۳ : ساخت tRNA (رنای ناقل)

رناپلیمراز موجود در کلروپلاست و میتوکندری همانند پروکاریوت هاست

در پروکاریوت ها (باکتری ها ) دارای یک نوع است و هرسه وظیفه ذکر شده در بالا را میتواند انجام دهد