The beatelzofficial

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گروه بیتلز یک گروه جوانی که درتهران با چاهار اعضا تشکیل شد این گروه از amir aghayareملقب بهretroyوamirhussan safariملقب به aradو. ali dashtiملقب به serivalودختری به نامrayaدرسال 1395تشکیل شد پس از مدتی serivalبنابه دلایلی از این گروه جداشدواین گروه باسه اعضا درحال فعالیت است ازموزیک های این گروه تازه کارمی توان به fagh bolandوnazdikam biaاشاره کرد پیج اینستا این گروه رو دنبال کنید تا درمورد اخرین اخبارها در مورد این گروه مطلع شویدThebeatelzofficial