اتحادیه اروپا

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [علوم سیاسی و روابط بین‌الملل]

  1. نهادی متشکل از تعدادی از کشورهای اروپایی با هدف یکپارچگی اقتصادی و توسعۀ اجتماعی و درنهایت یکپارچگی سیاسی میان آنها.

منابع[ویرایش]

«اتحادیۀ اروپا» هم‌ارزِ «European Union»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر چهارم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱