ادغام

از ویکی‌واژه

(اِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

  1. در هم فشردن و فرو بردن دو چیز.
  2. حرفی را در حرف دیگر آمیختن.
  1. حوزهٔ زبان‏‌شناسی: فرایندی که در آن یک صورت زبانی و صورت زبانی مجاور آن در هم فرومی‌روند و برخی آواها حذف می‌شوند و دو صورت به شکل صورت واحدی درمی‌آیند.
  2. حوزهٔ زمین‏‌شناسی: به هم پیوستن دو خشکی در جایگاهی اقیانوسی و دور از حاشیۀ قاره‌ای.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

«ادغام 1» هم‌ارزِ «contraction 1»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر پنجم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴ 

«ادغام 2» هم‌ارزِ «amalgamation 1»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر غلامعلی حدادعادل، دفتر دهم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۳۴-۷ 


برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
umlaut