اسپین

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [شیمی]

  1. تکانۀ زاویه‏ای ذاتی یک ذرۀ بنیادی یا هسته.

منابع[ویرایش]

«اسپین» هم‌ارزِ «spin 1»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی، دفتر اول، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی