افزاره

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم مهندسی، مهندسی مخابرات]

  1. [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] هر دستگاه یا جزء دیگری که به رایانه متصل شود

[علوم مهندسی] وسیله‏ای که برای انجام عملی خاص طراحی و ساخته شده باشد متـ . ابزار 2 .

منابع[ویرایش]

«افزاره» هم‌ارزِ «device»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر دوم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۳۷-۰