الگو:حذف سریع

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طایفه‌سادات‌شاه‌البرز‌در‌تقسیم‌بندی‌طوایف‌بختیاری جز‌شاخه‌هفت‌لنگ‌باب‌دینادانی‌می‌باشد.اکثرا‌در روستای‌پیان‌زندگی‌می‌کنند‌.این‌طایفه‌‌شامل‌شش تیره‌می‌باشد‌‌که‌شامل‌از تیره‌رمضانی تیره‌رحمانی تیره‌سلیمانی تیره‌عباسی تیره‌شهابی تیره‌البرزی