امضاء

از ویکی‌واژه

(اِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

  1. گذرانیدن.
  2. جایز ش مردن.

اAminallah feroziسم[ویرایش]

  1. نام خود را در زیر نوشته‌ای نوشتن ؛ دستینه.

aminallahبرگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
signature