ایارلاگاندا

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه شناسی[ویرایش]

  • کوتی

آوایش[ویرایش]

  • [ایار/لاگان/دا]

اسم[ویرایش]

ایارلاگاندا

  1. هجدهمین پیشوای کوتی، در فهرست نام شاهان کوتی که هفت سال در رأس قدرت بود.
    ظاهرا متن صدمه دیده زیرا به صورت [ایا]رلاگاندا تصحیح شده است.

منابع[ویرایش]

––––