ایشتووگه

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

آوایش[ویرایش]

اسم خاص[ویرایش]

ایشتووگه

  1. ~ یا ایشتوومگو بزعم زبانشناسان معاصر ممکن است ایشتوویگو تلفظ نمود.
    تاریخ سقوط ایشتووگه سال ۵۵۰/۵۴۹ پ. م. بوده و انهدام نینوا پایتخت آشور توسط اووکیش‌تر یعنی کیاکسار در سال ۶۱۲ پ. م. صورت گرفت.

مترادف‌ها[ویرایش]


منابع[ویرایش]

تاریخ ماد ISBN 964-445-106-6


برگردان‌ها[ویرایش]