باطل کردن

از ویکی‌واژه

{{subst:ان|dispense]],disannul,cancel,frank,undo,annul,abrogate,quash,invalidate,[[invalid}}

فارسی[ویرایش]

  1. پیهودن

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

فعل[ویرایش]

annullare