تاب

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. حرارت، گرمی.
 2. فروغ، روشنی.
 1. در بعضی ترکیبات به معنی «تابنده» آید: شب تاب، عالم تاب.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین
 1. پیچ و خمی که در ریسمان و زلف و امثال آن باشد.
 2. خلل، فساد.
 3. خشم، قهر.
 4. غم، رن

جمع[ویرایش]

 1. کجی (در چشم)
 1. ، اعوجا

جمع[ویرایش]

 1. طنابی که دو سر آن را به درخت یا امثال آن ببندند و در میان آن بنشینند و در هوا به عقب و جلو روند.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

صفت فاعلی[ویرایش]

 1. در بعضی ترکیبات به معنی «تابنده» آید: ریسمان تاب.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

 1. توان، توانایی.
 2. طاقت، پایدا

ریشه[ویرایش]

 1. صبر، شکیبایی.
 2. رن

جمع[ویرایش]

 1. پیچش، اضطراب.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

pazienza

انگلیسی
twist