تداوم

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [سینما و تلویزیون]

  1. جریان روان رویدادهای فیلم؛ گذر روان از نمایی به نمای دیگر.

منابع[ویرایش]

«تداوم» هم‌ارزِ «continuity»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر دوم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۳۷-۰