تعهد کردن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  • ایرانی

آوایش[ویرایش]

  • [تَعهُد/کردن]

مصدر فعل متعدی[ویرایش]

تعهدکردن

  1. برعهده گرفتن انجام کار یا مسئولیت چیزی، متعهد شدن.
  2. به عهده گرفتن.
  3. نگاهداری، تیمار داشتن.

فعل[ویرایش]

  1. قول دادن.

منابع[ویرایش]