تناسب

از ویکی‌واژه

(تَ سُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر لازم[ویرایش]

  1. نسبت و رابطه داشتن میان دو کسی یا دو چیز.
  2. مراعات النظیر، نام صنعتی است در شعر، و آن آوردن کلماتی است که با هم نسبت داشته باشند، مانند: اسب و زین، ماه و خورشید.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(تَناسُب)

با هم نسبت داشتن. بیان تساوی دو نسبت را تناسب گویند.

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
symmetry