توله سگ

از ویکی‌واژه
  1. توله سگ واژه ای است که در ایران دخترها به دوست پسر خود نسبت میدهند و بالعکس
  2. ازاین واژه برای ابراز علاقه خود نیز استفاده میکنند.
  3. معادل انگلیسی آن whelp dog میباشد.