جمع‌آوری

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات]

  1. در اصلاح نباتات، گردآوردی تمامی انواع زراعی و غیرزراعی یا غیراهلی یک گونۀ ‌خاص برای مطالعه.

منابع[ویرایش]

«جمع‌آوری» هم‌ارزِ «collection ۱»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر غلامعلی حدادعادل، دفتر ششم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۸۵-۶