حجر

از ویکی‌واژه

(حَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

  1. منع کردن، باز - داشتن.
  2. منع کردن دادگاه و قاضی کسی را از تصرف در اموال خویش.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(حِ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. کنار، بغل.
  2. خرد.
  3. پناه.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(حَ جَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. سنگ.

جمع[ویرایش]

  1. احجار.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
stone age