حمل

از ویکی‌واژه

(حَ یا حِ)

اسم[ویرایش]

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

  1. بردن چیزی از جایی به جایی.

اسم[ویرایش]

  1. بار.

جمع[ویرایش]

  1. احمال.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(حَ مَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. بره.
  2. صورت فلکی بره ؛ اولین برج از بروج دوازده گانه می‌باشد. خورشید در حرکت ظاهری خود در فروردین م اه در این برج دیده می‌شود.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

عربی[ویرایش]

انگلیسی
shipping