خلف

از ویکی‌واژه

(خُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر لازم[ویرایش]

  1. وفا نکردن به عهد.
  2. دروغ گفتن.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(خَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

قید[ویرایش]

  1. وا

پسوند[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(خَ لَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. جانشین، بازمانده.
  2. فرزند، فرزند شایسته.

جمع[ویرایش]

  1. اخلاف.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
successor