خوشه

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(ش)

اسم[ویرایش]

  1. چندین دانة میوه که به هم پیوسته و از شاخة درخت یا ساقة گیاه آویزان باشد.
  2. سُنبله، ششمین بُرج از بروج دوازده گانه که خورشید در حرکت ظاهری خود شهریور ماه در این برج دیده می‌شود.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

grappolo

انگلیسی
tuffet