دوبنیم

از ویکی‌واژه

شهری در کرانه باختری روسیه که یکی از آزمایشگاه های اتمی تاسیس شوروی در آن قرار دارد. همچنین به دلیل کشف عنصر 105 در این آزمایشگاه، این عنصر دوبنیم نام گرفته است.