راه مکه

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

راه مکه (جمع راه مکه‌ها)

  1. کهکشان راه شیری، مجره، ام السماء. شرج السماء. کاهکشان. راه حاجیان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مجره را پارسیان راه کاهکشان خوانند و هندوان راه بهشت، و او جمله شدن بسیار ستارگان است از جنس ستارگان ابری، و این جمله به تقریب بر دایره ای بزرگ است که بر دو برج جوزا و قوس همی گذرد، هر چند که جایی تنک [ت ُ ن ُ] شود و جایی ستبر، و جایی باریک و جایی پهن. و گه گاه دو تو شود و افزون، و ارسطوطالس مجره را چیزی دارد که به هوا از بخار دخانی شده، برابر ستارگان بسیار گرد آمده آنجا، همچنانکه خرمن و گیسو و دنبال اندر هوابرابر ایشان پدید آید.

منبع[ویرایش]

  • لغت‌نامه دهخدا