رده:بن‌واژه فارسی

از ویکی‌واژه

بن‌واژه‌های فارسی، که برمبنای نقش‌های دستوری سازمانیده (سازمان‌دهی) شده.


توضیح. انواع مصدر (خوردن، گفتن، و ...)، صفت (خوب، تاریک، و ...)، قید (سریع، باشادی، و ...)، و همانند این‌ها که از صرف واژه‌ای حاصل نشده‌اند، «بن‌واژه» نامیده می‌شوند (که باید در یک یا چند زیررده این رده قرار گیرند)؛ ولی فعل (رفتم، رفتند، و ...)، اسم جمع (مردها، کیف‌ها، و ...) صفت برتر (بهتر، بدتر، و ...) «نابن‌واژه» نامیده می‌شوند.


زیررده‌ها

این رده ۵ زیرردۀ زیر را دارد، این رده در کل ۵ زیررده دارد.

ا

د

ف

م

و