زبر

از ویکی‌واژه

(زُ بُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

جمع[ویرایش]

  1. زبور.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(زِ)

قید[ویرایش]

صفت[ویرایش]

  1. خشن، درشت.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(زَ یا زِ بَ)

حرف اضافه[ویرایش]

  1. بالا، فو

اسم[ویرایش]

حرکت فتحه (-)

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

صفت[ویرایش]

ruvido

انگلیسی
stubby