زرنگ

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(زَ یا زِ رَ)

صفت[ویرایش]

  1. زیرک، باهوش.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(زَ رَ)

  1. تازه، نو.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(زَ رَ)

اسم[ویرایش]

  1. درختی است کوهی، بسیار محکم و از آن تیر و نیزه و گوی چوگان و جناغ زین سازند؛ درخت گز.
  2. زردچوبه.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسم[ویرایش]

  1. گلة اسب.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

صفت[ویرایش]

furbo

انگلیسی
vivace