سامانه ورودی/خروجی پایه

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [مهندسی مخابرات]

  1. بخشی از سامانۀ عامل رایانه که ارتباطات بین برنامه‏ها و افزاره‏های بیرونی، از قبیل چاپگرها و نمایشگرهای الکترونیکی، را ساماندهی می‌کند.

منابع[ویرایش]

«سامانۀ ورودی/ خروجی پایه» هم‌ارزِ «basic input/output system, BIOS»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر پنجم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴